ZZP

 • Digitaal insturen inkoop- en verkoopfakturen
 • Digitaal insturen banktransacties (MT940)
 • Btw-aangifte per kwartaal
 • Jaarrekening
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Advies per mail of skype
 • Persoonlijk digitaal archief
 • Uw contactpersoon voor de belastingdienst

Optie:

 • Meekijken in uw administratie

V.O.F

 • Digitaal insturen inkoop- en verkoopfakturen
 • Digitaal insturen banktransacties (MT940)
 • Btw-aangifte per kwartaal
 • Jaarrekening
 • Aangifte inkomstenbelasting voor de vennoten
 • Advies per mail of skype
 • Persoonlijk digitaal archief
 • Uw contactpersoon voor de belastingdienst

 Optie:

 • Meekijken in uw administratie
 • Salarisadministratie
 • Aangifte loonheffingen

B.V.

 • Digitaal insturen inkoop- en verkoopfakturen
 • Digitaal insturen banktransacties (MT940)
 • Btw-aangifte per kwartaal
 • Jaarrekening
 • Publicatiestukken KVK
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting DGA
 • Advies per mail of skype
 • Persoonlijk digitaal archief
 • Uw contactpersoon voor de belastingdienst

Optie:

 • Meekijken in uw administratie
 • Salarisadministratie
 • Aangifte loonheffingen

ZZP

 • Digitaal insturen inkoop- en verkoopfakturen
 • Digitaal insturen banktransacties (MT940)
 • Btw-aangifte per kwartaal
 • Jaarrekening
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Advies per mail of skype
 • Persoonlijk digitaal archief
 • Uw contactpersoon voor de belastingdienst

Optie:

 • Meekijken in uw administratie
BEREKEN PRIJS

V.O.F

 • Digitaal insturen inkoop- en verkoopfakturen
 • Digitaal insturen banktransacties (MT940)
 • Btw-aangifte per kwartaal
 • Jaarrekening
 • Aangifte inkomstenbelasting voor de vennoten
 • Advies per mail of skype
 • Persoonlijk digitaal archief
 • Uw contactpersoon voor de belastingdienst

 Optie:

 • Meekijken in uw administratie
 • Salarisadministratie
 • Aangifte loonheffingen
BEREKEN PRIJS

B.V.

 • Digitaal insturen inkoop- en verkoopfakturen
 • Digitaal insturen banktransacties (MT940)
 • Btw-aangifte per kwartaal
 • Jaarrekening
 • Publicatiestukken KVK
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting DGA
 • Advies per mail of skype
 • Persoonlijk digitaal archief
 • Uw contactpersoon voor de belastingdienst

Optie:

 • Meekijken in uw administratie
 • Salarisadministratie
 • Aangifte loonheffingen
BEREKEN PRIJS

Extra diensten die niet zijn opgenomen in het abonnement

N

INDIENEN VAN VOORLOPIGE AANGIFTEN

Indien u wilt dat er een voorlopige aangifte voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelastingen gedaan wordt, dan kunnen wij dit voor u verzorgen

Kosten € 75,00

N

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE

Wilt u tussentijds een rapportage ontvangen van uw behaalde resultaten voor b.v. een financieringsaanvraag bij uw bank, dan kunnen wij u deze online toezenden. Ook kunnen wij uw financieel plan (hetgeen een onderdeel is van een businessplan) voor u controleren.

Kosten: € 225,00

N

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Voor elke B.V. waarvan u eigenaar bent ontvangt u standaard een enkelvoudige jaarrekening. Er zijn gevallen waarbij u een geconsolideerde jaarrekening nodig heeft b.v. bij een fiscale éénheid, op aanvraag van uw bank ook deze kunnen wij voor u samenstellen. De extra door u te betalen zijn afhankelijk van het aantal B.V. ’s die geconsolideerd moeten worden.

Kosten voor 2 B.V. ‘s zijn € 350,00
Kosten voor iedere extra B.V. zijn € 225,00

N

WEL OF GEEN B.V.

Er kan een moment aanbreken waarop het fiscaal gunstiger is om uw éénmanszaak of V.O.F. om te zetten of juist de omgekeerde weg te bewandelen.
Aan deze overgangen zitten fiscaal gezien wel wat haken en ogen. Wij kunnen u hierbij begeleiden zodat alles fiscaal correct verloopt. Omdat geen enkele transitie hetzelfde verloopt zullen wij u vooraf een prijsopgave doen toekomen zodat u achteraf nooit voor verrassingen komt te staan.

Kosten € 350,00 – € 950,00

N

BELASTINGCONTROLE

Het kan gebeuren dat de belastingdienst uw administratie wilt controleren, u wordt hierover vooraf schriftelijk door hen geïnformeerd. Wij leveren alle gegevens aan die de controleur wil inzien. De controle zal bij u op kantoor gebeuren waarbij het niet nodig is dat wij fysiek daarbij aanwezig moeten zijn.
Wilt u toch dat wij wel fysiek aanwezig zijn, dan is dat natuurlijk mogelijk.

Kosten € 300,00

Z

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% Btw.

N

AANGIFTE DIVIDENDBELASTING

Gaat uw B.V. dividend aan u uitkeren dan moet er een aangifte dividendbelasting bij de belastingdienst worden ingediend.

Kosten € 70,00

N

MIDDELING INKOMEN

Heeft u in de afgelopen jaren een wisselend inkomen gehad, dan bestaat er de mogelijkheid om uw inkomens over de afgelopen 3 jaar door de belastingdienst te laten middelen waardoor u een voordeel kunt behalen op de reeds betaalde inkomstenbelasting.

Kosten € 70,00

N

BTW-AANGIFTE VIA MOSS

Indien u volledig digitale diensten aan particulieren levert, dan moet u aangifte doen in het land van de afnemer. Dit kan gedaan worden bij de Nederlandse belastingdienst via de regeling MOSS. Dit is een aparte aangifte naast de reguliere Btw-aangifte die u moet doen.

Kosten € 195,00 per jaar

N

OVERIGE DIENSTVERLENINGEN

Dit kunnen werkzaamheden zijn die wij voor moeten verrichten betreffende de jaren dat wij uw administratie niet hebben verzorgd, het maken van berekeningen etc.

Kosten € 75,00 per uur.

N

BEËINDIGING SAMENWERKING

Bij beëindiging van de samenwerking betaalt u nog 1 maand extra het abonnementsgeld door i.v.m. de kosten van de software die nog enige tijd doorlopen.
U hebt dan ook de keuze om uw administratie door ons te laten verwijderen of te archiveren. Als u kiest voor het verwijderen van uw administratie dan ontvangt u van ons een auditfile. In deze file zijn niet de scans van de ingezonden fakturen opgenomen. Hiervoor zullen wij geen kosten in rekening brengen.
Als u kiest voor het archiveren van uw administratie dan bewaren wij deze 7 jaar voor u en kunt u deze periode alle scans raadplegen.

Kosten voor archivering € 45,00 per jaar.

Neem contact op

Adres

Nevelgaarde 20H
3436 ZZ Nieuwegein

Telefoon:
06 - 25 32 05 56

E-mail:
info@administratiekantoor-debatau.nl

Openingstijden:
Ma t/m Vrij: 09:00 - 17:00