Jaarrekening

Laat uw jaarrekening niet alleen maar maken omdat uw bank er bijvoorbeeld om vraagt, maar doe dit vooral voor u zelf. Met een jaarrekening heeft u aan het einde van het desbetreffende boekjaar volledig inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Een jaarrekening kan u helpen bij het nemen van strategische beslissingen.

Begroting

Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer. Begrotingen worden o.a. gebruikt bij elke instelling die met geldstromen te maken heeft, zoals uw onderneming. Een begroting kan gemaakt worden voor een boekjaar, maar ook voor een project.
Per periode van een boekjaar worden de financiële resultaten en verwachtingen opgesteld. Wanneer de begroting niet gehaald dreigt te worden moet en kan er tijdig worden ingegrepen. Aan het eind van het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld, afwijkingen tussen de begroting en de jaarrekening worden dan geanalyseerd.

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft antwoord op de vraag hoe u volgend jaar zult draaien en uw rekeningen kunt blijven betalen. Het opstellen van een liquiditeitsbegroting is zeker nuttig. Wij maken voor u een liquiditeitsbegroting door simpelweg uw bedrijfsinkomsten en bedrijfsuitgaven per periode tegenover elkaar te zetten. Zonder het opstellen van een liquiditeitsbegroting is lenen bij een bank voor u erg moeilijk.

Maandrapportage

Een maandrapportage is het middel om inzicht te krijgen in de werkelijke financiële situatie van uw organisatie. U wilt grip houden op de financiën, maar dit lukt niet door achteraf cijfers te analyseren. U wilt immers nu al weten waar u op uitkomt aan het einde van het jaar. Wordt het budget nog gehaald, moeten de kosten worden bijgesteld? Is de marge nog reëel? De eindejaar verwachting kan zo iedere maand worden bijgesteld aan de hand van de werkelijke cijfers.

Omzetrapportages

Natuurlijk is de omzet hetgeen waar het om draait binnen uw onderneming. Het is dan ook belangrijk dat deze omzetten per week of maand geanalyseerd worden, u wilt toch immers altijd de reden weten waarom een vastgesteld budget niet is gehaald of waarom er een bepaald product juist wel of niet voldoet, is het product wat de markt vraagt of niet, waarom blijft een verkoopmedewerker achter t.o.v. zijn budget of collega’s, of scoort hij juist heel erg goed.

Kostenanalyse

Een regelmatige analyse van de kosten is van groot belang om te kijken of er niet overbodig veel geld uit de onderneming verdwijnt. Dit kan zijn op bijvoorbeeld het gebied van de ict, kantoorkosten, personeelskosten etc. Het is altijd wrang om achteraf te moeten constateren dat er overbodig veel geld uit de onderneming is verdwenen. Door goed aan kostenbeheersing te doen voorkomt men onnodige uitgaven dus liquiditeiten.

Neem contact op

Adres

Nevelgaarde 20H
3436 ZZ Nieuwegein

Telefoon:
06 - 25 32 05 56

E-mail:
info@administratiekantoor-debatau.nl

Openingstijden:
Ma t/m Vrij: 09:00 - 17:00