Per 01-01-2020 zal de Kleine OndernemersRegeling in zijn huidige vorm komen te vervallen. Hiervoor komt een nieuwe regeling genaamd ” wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting” afgekort OVOB. Deze regeling gaat voor alle ondernemers gelden met een omzet niet groter dan € 20.000,00. Deze vrijstelling van afdracht van de Btw en de daarmee samenhangende vrijstelling tot het doen van aangifte kan voor een periode van maximaal 3 jaar worden aangevraagd, na het verstrijken van deze 3 jaar zal deze vrijstelling opnieuw moeten worden aangevraagd. Het initiatief tot aanvraag van deze vrijstelling ligt volledig bij de desbetreffende ondernemer.

Er moet wel rekening gehouden worden dat als er een vrijstelling wordt aangevraagd die door de fiscus wordt goedgekeurd, er geen recht meer is op vooraftrek van de Btw.