Minister Koolmees verklaart in zijn brief aan de Tweede Kamer(PDF) van 1 februari 2019, dat er geen pensioenplicht komt voor zzp’ers. Het kabinet wil de pensioenopbouw van zzp’ers stimuleren, o.a. door vrijwillige deelname aan pensioenfondsen mogelijk te maken. Het kabinet handelt daarmee geheel in lijn met de standpunten van Stichting ZZP Nederland. “De minister houdt daarmee serieus rekening met de positie van zzp’ers als zelfstandige ondernemer en dat is hoopgevend”,  zegt voorzitter Maarten Post.

Nu de eis van vakbonden tot een pensioenplicht voor zzp’ers door het kabinet is verworpen, ontstaat ruimte voor een constructieve discussie over de mogelijkheden van zzp’ers om op hun eigen manier pensioen op te bouwen. ZZP Nederland zal gehoor geven aan de oproep van de minister om met pensioenfondsen de mogelijkheden tot vrijwillige deelname van zzp’ers te onderzoeken. “De liefde kan echter niet van een kant komen.” zegt Post. “De tijd van onredelijke eisen en voorwaarden is voorbij.”

Vrijwillige aansluiting bij pensioenfondsen door zelfstandigen is binnen de huidige wetgeving niet  mogelijk. Alleen werkgevers kunnen momenteel vrijwillige aansluiting regelen voor hun werknemers. Dat geldt ook voor dispensatie, als een pensioenfonds zoals dat van de schilders eenzijdig vasthoudt aan een verplichting voor zelfstandigen. De minister kan niet aan de kant blijven staan en zal de wet moeten veranderen om vrijwillige aansluiting en dispensatie mogelijk te maken. Dan kunnen ook zelfstandige schilders zelf hun pensioen regelen naar eigen keuze en op hun eigen manier.

Het kabinet wil het pensioenstelsel vernieuwen en vereenvoudigen, zodat pensioenopbouw voor zelfstandigen aantrekkelijker wordt. Tijdens het kamerdebat gistermiddag 6 februari, bleven de linkse partijen (PvdA, GL, SP) halstarrig vasthouden aan de eis van een pensioenplicht voor zzp’ers. Zij zetten samen met de vakbonden de hakken in het zand en willen na de provinciale verkiezingen van maart alsnog een pensioenplicht voor zelfstandigen eenzijdig doordrukken. Deze machtspolitiek is echter volstrekt niet in het belang van zelfstandige ondernemers. “Deze partijen weigeren in te zien dat er een nieuw pensioenstelsel nodig is, waarin zelfstandigen op eigen wijze en zonder verplichting hun inkomen voor de oude dag kunnen regelen”, aldus voorzitter Post.

Bron: ZZP Nederland