De Stichting van de Arbeid gaat binnenkort praten over de uitwerking van een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (aov) voor zzp’ers. Het Zelfstandigenforum, bestaand uit Stichting ZZP Nederland en Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), zal via de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland ook aanschuiven voor dit overleg. Maarten Post, voorzitter van stichting ZZP Nederland, zegt hierover in het Financieele Dagblad het volgende: ‘Gesteld voor de keuze tussen langs de kant staan of maximaal invloed uitoefenen, hebben we toch ja tegen het laatste gezegd’.

Basisvoorziening

Volgens Post is er maar een reden waarom de sociale partners een verplichte aov voor ondernemer willen: ‘De vakbeweging wil maar één ding: een zo hoog mogelijke premie. Hoe het er verder uit ziet, maakt ze niet uit’. Het Zelfstandigenforum ontkent niet dat er een oplossing moet komen voor onverzekerde zzp’ers, maar heeft een andere oplossing: een basisvoorziening voor alle werkenden. Als de basisrisico’s op langdurige en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn afgedekt, kunnen zowel werkgevers als zelfstandigen extra risico’s bijverzekeren. Deze oplossing is reeds bij politici en de Commissie Regulering van Werk neergelegd en positief ontvangen.

Post denkt dat het niet eenvoudig zal zijn de standpunten van zelfstandigen en vakbonden met elkaar te verenigen. ‘Maar daar is het gesprek voor. Als het niet lukt, moet de minister beslissen.’

Achtergrond

Voor de zomer hebben sociale partners een pensioenakkoord gesloten, waarvan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen een onderdeel was. Het Zelfstandigenforum is het totaal oneens met het feit dat sociale partners een akkoord hebben gesloten over zelfstandigen, waarbij zelfstandigen zelf niets is gevraagd.

Bij de invulling van de maatregelen zouden de zelfstandigenorganisaties betrokken moeten worden en dat is nu het geval. De minister heeft de Stichting van de Arbeid gevraagd om begin 2020 met een voorstel te komen of, en op welke wijze, een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen realiseerbaar is.