Om in aanmerking te komen voor de vooraftrek van Btw moet de faktuur waarop dit van toepassing is aan bepaalde voorwaarden voldoen. De praktijk leert ons dat wij regelmatig fakturen tegenkomen die niet aan de voorwaarden voldoen. Voldoet een faktuur niet niet aan deze voorwaarden dan is er GEEN recht op vooraftrek van de Btw.

De belangrijkste voorwaarden zetten wij hieronder nogmaals op een rij:

-Het Btw-nummer van de leverancier moet op de faktuur vermeldt zijn

-NAW-gegevens van zowel afnemer als leverancier moet op de faktuur vermeldt zijn

-Er moet een datum op de faktuur vermeldt zijn

-Zowel het Btw-tarief als bedrag moet op de faktuur vermeldt zijn.

-De geleverde prestatie moet op de faktuur vermeldt zijn

Voor aanschaffingen tot € 100,00 kan volstaan worden met een kassabon, voor bedragen hoger dan € 100,00 moet er om een Btw-faktuur gevraagd worden.